Visit of professors and students from the Center for Constitutional Studies and Democratic Development

On Monday 20th January 2014 within the premises of CIS, the ERMA staff and students had the pleasure to receive the visit of professors and students from CCSDD Center for Constitutional Studies and Democratic Development, a research partnership between the Faculty of Law of theUniversity of Bologna and the Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Bologna (SAIS Europe).

Međunarodna konferencija „Rod, religije i društvo“

Ambasada Francuske i Francuski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Centrom za interdisciplinarne studije organiziraju međunarodnu konferenciju „Rod, religije i društvo“ koja će se održati 3. i 4. decembra 2013. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo).

Odbrana završnog rada kandidata ADMIRA LOGE

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ADMIRA LOGE na temu“Podrška razvoju industrije regije Hercegovina inovacionom politikom„održat će se 11.12.2013. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati. 

Erasmus Mundus info dani

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će se u skladu s tim 4. decembra od 10,00 do 15,00 sati održati centralni info dan u prostorijama Rektorata uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje ANE MARKOVIĆ

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne studije, 27.12.2013. godine u 10,00 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje ANE MARKOVIĆ na temu:

“ Politics of the Bible translation in BCSM”

Odbrana magistarskog rada je javna. Rad se može pogledati u Centru za interdisciplinarne studije (Zmaja od Bosne 8, Kampus).   

Promocija 12. generacija magistranata Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi

Danas je u Sarajevu promovisano 26 magistara/rica 12. generacije Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA). Ovom prilikom je također inaugurirana nova generacija studenata ovog izuzetno cijenjenog master programa.

Na ovom događaju koji je održan na Univerzitetu u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije,  prisustvovao je veliki broj domaćih i stranih diplomata, univerzitetskih profesora, bivših i budućih studenata/tica ERMA programa, te njihovi prijatelji, članovi porodice i drugi.

Graduation ceremony of the 12th generation of the European Regional Master’s Degree Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe

Twenty six Masters of Arts have graduated today in Sarajevo as the 12th generation of theEuropean Regional Master’s Degree Programme in Democracy and Human Rights in South East Europe (ERMA). The new generation of students of this remarkable Programme was also inaugurated on this occasion.

The event, which took place in the premises University of Sarajevo, Center for Interdisciplinary Studies, was attended by numerous national and foreign diplomats, professors of various universities, the former and future students of the Programme, their friends, families and others.

PRODUŽAVA se rok za prijave na upise na master studije

Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije produžava rok za prijavu na konkurs za upis studenata i studentica u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014 za sljedeće programe:

1.     Evropske studije

II ciklus-Master studij

2.     Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

II ciklus -Master studij

PRODUŽAVA se rok za prijave

Kako bi se omogucilo velikom broju zainteresiranih kandidatkinja i kandidata da prikupe sve neophodne dokumente, PRODUŽAVA se rok za prijave na upis na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti rodne studije u akademskoj 2013/2014.godini.

Novi rok je 1. novembar 2013.g.

Poziv na predavanje "Rod i oružani sukobi: alternativni pogled na rat"

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu

sa zadovoljstvom Vas poziva na

javno predavanje

prof. dr. Carol Mann,

OTVOREN KONKURS za upis na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti rodne studije u akademskoj 2013/2014.godini

OTVOREN KONKURS

za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti

rodne studije u akademskoj 2013/2014.godini

 

Ovdje možete preuzeti tekst konkursa kao i nastavni plan i program.

Odbrana završnog rada kandidatkinje ELVEDINE ČENGIĆ - ZUKA

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidatkinje ELVEDINE ČENGIĆ - ZUKA na temu “Finansiranje nevladinih organizacija od strane državnih institucija„ održat će se 08.11.2013. godine sa početkom u 14,30 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Održana panel diskusija/promocija knjige „GENDERING POST-SOCIALIST TRANSITION: Studies of Changing Gender Perspectives“

U petak, 4. oktobra, sa početkom u 18.00 sati u Centru za interdisciplinarne  studije Univerziteta u Sarajevu održana je panel diskusija/promocija knjige „GENDERING POST-SOCIALIST TRANSITION:

Studies of Changing Gender Perspectives“ u orgaizaciji Erste Fondacije, WUS Austria i Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Poziv na Panel diskusiju

Pozivamo Vas na Panel diskusiju/Promociju knjige:

„GENDERING POST-SOCIALIST TRANSITION: Studies of Changing Gender Perspectives“u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, 4. okotbar 2013, 18.00 sati

Odbrana završnog rada kandidatkinje SANJE VELJKOVIĆ

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidatkinje SANJE VELJKOVIĆ na temu“Položaj i promocija žena u političkom i javnom životu u Bosni i Hercegovini„održat će se 02.10.2013. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Odbrana završnog rada kandidatkinje VESNE MLINAREVIĆ

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje VESNE MLINAREVIĆ na temu“Dobro upravljanje u sektoru sigurnosti – Demokratski nadzor i kontrola nad sektorom sigurnosti u Bosni i Hercegovini„održat će se 12.07.2013. godine sa početkom u 14,30 sati u sali Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Odbrana završnog rada kandidatkinje ENIDE KREČINIĆ

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ENIDE KREČINIĆ na temu “Evropska unija i jezici: jezička politika ili jezik politike„ održat će se 12.07.2013. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Održano javno predavanje prof. Margot Badran

Održano javno predavanje prof. Margot Badran, istaknute znanstvenice sa 
Woodrow Wilson International Center for Scholars i The Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding, 
Georgetown University
U četvrtak, 6. juna, sa početkom u 12.00 sati u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije
Univerziteta u Sarajevu održano je javno predavanje prof. Margot Badran pod nazivom
"Muslimansko-kršćanski odnosi i rod u vremenima revolucija".
Predavanje je tematiziralo iskustva muslimana/ki i kršćana/ki u Egiptu, sa posebnim fokusom na žene,
poredeći revoluciju iz 1919.g.sa onom (tekućom) iz 2011.g.

Odbrana završnog rada kandidata IVANA KUTLEŠE

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata IVANA KUTLEŠE na temu“Novi pristup javnim nabavama u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini – zelene, elektronske i javne nabave iz sektora obrane„održat će se 25.06.2013. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Public lecture by Prof. Margot Badran

Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo
in collaboration with the Office of Public Affairs, Embassy of United States of America in BiH
is pleased to announce a
public lecture by 
Prof. Margot Badran, 

Senior Scholar, Woodrow Wilson International Center for Scholars and Senior Fellow, 
The Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding, 
Georgetown University.

The lecture on "Muslim-Christian Interactions and Gender in Times of Revolution" will be held on
 6 June 2013 (Thursday), 12.00 o’clock
 in the premises of the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies, 
University of Sarajevo (Zmaja od Bosne 8 – University campus, Sarajevo).

Odbrana završnog rada kandidata Krehić Mahira

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

 O B A V J E Š T E N J E

 Odbrana završnog rada kandidata KREHIĆ MAHIRA na temu“Strateško komuniciranje Centara za socijalni rad u funkciji poboljšanja kvaliteta socijalne zaštite u Srednjobosanskom kantonu„održat će se 30.05.2013. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.  

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

 

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje INES BAŽDALIĆ

 

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 18.06.2013. godine u 11,30 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje INES BAŽDALIĆ na temu:

IZAZOVI PRED KOJIMA SE DANAS NALAZE JAVNI SERVISI KADA JE U PITANJU TRETIRANJE RELIGISJKIH SADRŽAJA – RELIGIJSKI PROGRAM NA JAVNOM SERVISU BOSNE I HERCEGOVINE“

Odbrana magistarskog rada je javna.

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje ELME SOFTIĆ KAUNIC

 

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 18.06.2013. godine u 09,30 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje ELME SOFTIĆ KAUNIC na temu:

DOPRINOS JEVREJSKOG KULTURNO-PROSVJETNOG I HUMANITARNOG DRUŠTVA „LA BENEVOLENCIJA“ OČUVANJU  MEĐURELIGIJSKOG DIJALOGA U BiH TOKOM RATA 1992-1995.

Odbrana magistarskog rada je javna.

Odbrana završnog rada kandidatkinje UNE BOLIĆ

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Odbrana završnog rada kandidatkinje UNE BOLIĆ na temu“Građanstvo kao princip državnog uređenja. Od moderne države – nacije do Evropske unije„održat će se 23.05.2013. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

odbrana magistarskog rada kandidatkinje ARIJANE AGANOVIĆ

 

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 11.06.2013. godine u 14,00 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje ARIJANE AGANOVIĆ na temu:

“ Religious education in public schools in BiH – inclusion or exclusion in BH society – Recommendations for inclusive education and religious understanding”

Odbrana magistarskog rada je javna.

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje NERMINE BALJEVIĆ

 

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 03.06.2013. godine u 11,00 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje NERMINE BALJEVIĆ na temu:

“ NOVO ČITANJE H. AIŠE, MAJKE VJERNIKA, I NJENO RAZUMIJEVANJE U SAVREMENOJ BOSNI I HERCEGOVINI”

Syndicate content