OPEN LECTURE - COSTAS DOUZINAS: PARADOXES OF HUMAN RIGHTS

OPEN LECTURE

COSTAS DOUZINAS: PARADOXES OF HUMAN RIGHTS

Center for Interdisciplinary studies (Zmaja od Bosne 8, UNSA Campus)

Saturday 29th  of November, at 13:00h

European Regional MA program in Democracy and Human rights in Southeast Europe  (ERMA) and Open University Sarajevo are inviting you to the open lecture by Prof. Costas Douzinas titled: The Paradoxes of Human Rights. The lecture will be moderated by Prof. Dino Abazović and held in the premises of the Center for interdisciplinary studies of the University of Sarajevo on Saturday 29th of November at 13:00 h.

Upriličen prijem za 14. generaciju studenata na master programu ERMA

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je 3. novembra 2014. godine upriličila prijem za grupu studenata iz inozemstva koji se nalaze na jednogodišnjem postdiplomskom studiju u okviru Centra za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu. Master program ERMA iz demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi je intenzivni master program pokrenut zahvaljujući naporima univerziteta učesnika.

Promocija 13. generacija magistranata Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi

 

Sarajevo, 25. oktobar 2014.g.

Danas je u Sarajevu promovisano 29 magistara/rica 13. generacije Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (ERMA). Ovom prilikom je također inaugurirananova generacija studenata ovog izuzetno cijenjenog master programa.

Na ovom događaju koji je održan na Univerzitetu u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije,  prisustvovao je veliki broj domaćih i stranih diplomata, univerzitetskih profesora, bivših i budućih studenata/tica ERMA programa, te njihovi prijatelji, članovi porodice i drugi.

CONFERENCE: Migrations, Violence and Human Rights: the International Action against Trafficking in Human Beings

On Friday 24th October at 3pm at the Center for Interdisciplinary Studies of the University of Sarajevo will take place the conference Migrations, Violence and Human Rights: the International Action against Trafficking in Human Beings’’.

The conference was organized within the initiatives promoted by the Embassy of Italy in Sarajevo during the semester of the Italian Presidency of the Council of the European Union, in cooperation with theEuropean Regional Master in Democracy and Human Rights in South-East Europe (ERMA) and the International Organization of Migration (IOM).

Go East - Summer Schools 2015

U okviru ovog programa DAAD, Njemačka služba za akademsku razmjenu, dodjeljuje stipendije njemačkim studentima za učešće na ljetnim i zimskim školama na univerzitetima u zemljama istočne, srednje, jugoistočne i istočne Evrope kao i zemljama SND-a.

Univerziteti u Bosni i Hercegovini koji organizuju ljetnu ili zimsku školu za 2015. godinu i koji žele da učestvuju u ovom programu trebaju poslati prijavu najkasnije do 07.11.2014.

Informacije o aktuelnom konkursu u ovom programu možete prema Vašim mogućnostima proslijediti svim zainteresovanima. Konkurs je dostupan na njemačkom i na engleskom jeziku na sljedećim stranicama:

Peti sajam stipendija - obavijest

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu, i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Global Campus Awarded Theses - ERMA Program

The Global Campus’s Memorandum of Understanding foresees the publication of joint yearbooks and Global Campus Awarded Theses. The University of Sarajevo participates in the GC through the ERMA Program. The thesis of Julia Dowling, ERMA Alumna 2012/2013 has just been published on the EIUC website.

Facing the past in Prijedor: a case study of local transitional justice initiatives, University of Sarajevo, European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe, in Global Campus Awarded Theses 2012/2013, EIUC, Venice, 2014, DOI:10.7404/GC.Un.Sar.ERMA.20122013.02

Lista primljenih kandidata na master studij Evropske studije u a.g. 2014-15

   

Rb

Ime i prezime

1.

ANIDA DRLJEVIĆ

2.

JASMINA VITEŠKIĆ

Odbrana završnog rada kandidatkinje MERJEME LATIĆ

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MERJEME LATIĆ na temu “Institucionalno uređenje Evropske unije i principi dobrog upravljanja sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu„ održat će se 29.09.2014. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

DAN OTVORENIH VRATA za programe II ciklusa studija

Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije

vas poziva na

ERMA 2014/2015 Pre-Call

University of Sarajevo & University Bologna

Master degree in Democracy and Human Rights in South East Europe – ERMA

Deadline:9 September 2014

Open to: applicants from the Western Balkans, EU, Russia and the Caucasus

Scholarship: secured for all students (30)

DESCRIPTION

Ljetna škola turskog jezika

Univerzitet „Ondokuz Mayis“ u Samsunu (Turska) organizira besplatnu ljetnu školu turskog jezika koja će početi sredinom augusta 2014. godine. Rektor Univerziteta „Ondokuz Mayis“ odobrio je pet mjesta za studente Univerziteta u Sarajevu za pohađanje ljetne škole koja će biti organizirana u Samsunu.

Besplatna škola podrazumijeva sljedeće:

-          besplatan intenzivni kurs turskog jezika u trajanju 2-3 sedmice,

-          kulturne aktivnosti (obilazak muzeja i historijskih znamenitosti),

REZULTATI POSLEDNJEG POZIVA ERASMUS MUNDUS PROGRAMA- UNIVERZITET U SARAJEVU OSTVARIO PRAVO UČEŠĆA U SVIM PROJEKTIMA ODOBRENIM U POSLEDNJEM KRUGU ERASMUS MUNDUS ACTION II PROGRAMA

Od 2008. godine otkako je ovaj program otvoren za zemlje Zapadnog Balkana  do zadnjeg poziva prije prelaska u programski okvir Erasmus+[1] čime je ovaj program praktično zatvoren sa nedavnim objavljivanjem rezultata zadnjeg konkursa i samo će se realizovati tekući projekti, Univerzitet u Sarajevu je zadržao jedinstvenu poziciju institucije  koja je učestvovala u svih 19 projekata ili  partnerstava.

Raspored ispitnih rokova doktorskog studija - Rodne studije

CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE  STUDIJE

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

DOKTORSKI STUDIJ

RODNE STUDIJE

ISPITNI ROKOVI

ERMA Students from the Centre for Interdisciplinary Studies participate in Global Classroom 2014 in Lido di Venezia, Italy

From May 12 through May 15, ERMA students Giuseppe Picheca, Tara Đelić and Lea Smailbegović took part in the 2nd annual Global Classroom (GC) in Lido di Venezia, Italy as representatives of the SEE ERMA Postgraduate Programme. The Global Classroom is realized under the auspices of the Global Campus of Master's Programme's and Diplomas in Human Rights and Democratization coordinating the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC) and five other universities comprised in the GC- the University of Sydney, University of Pretoria, University of San Martin, Buenos Aires, Yerevan State University and  University of Sarajevo.

Međunarodna konferencija „Učešće i položaj žena u ratu od 1914. do 2014.“

Međunarodna konferencija „Učešće i položaj žena u ratu od 1914. do 2014.“ održat će se  7. i  8. juna 2014. godine u Bosanskom Kulturnom Centru (BKC) u Sarajevu.

Smjernice Koordinacionog tima formiranog za aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu poduzeti s ciljem pomoći stanovništvu i sanacije šteta te raščišćavanja poplavljenih područja

Univerzitet u Sarajevu će angažirati sve odgovarajuće kapacitete s ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima.

Nastava na Univerzitetu u Sarajevu se neće odvijati u toku ove sedmice.

Sve aktivnosti koje se odnose na nastavu i ispitne rokove, a predviđene su Kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2013/2014. godini, pomjeraju se za sedam dana.

Studenti, nastavnici i zaposlenici Univerziteta u Sarajevu će, u koordinaciji sa nadležnim organima, od srijede do nedjelje kontinuirano odlaziti u gradove pogođene poplavama te pomagati u raščišćavanju tih područja.

Odbrana završnog rada kandidata DARIJANA BILIĆA

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata DARIJANA BILIĆA na temu“Važnost fundraisinga u marketingu organizacija civilnog društva u BiH„održat će se 26.05.2014. godine sa početkom u 09,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Odbrana završnog rada kandidatkinje LEJLE BRADIĆ

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje LEJLE BRADIĆ na temu“Grad kao brand: Od lokacije do destinacije„održat će se 23.05.2014. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Odbrana završnog rada kandidata DŽENANA ŠARIĆA

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata DŽENANA ŠARIĆA na temu“Društveno odgovorno poduzetništvo„održat će se 22.05.2014. godine sa početkom u 16,30 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

Visit of professors and students from the Center for Constitutional Studies and Democratic Development

On Monday 20th January 2014 within the premises of CIS, the ERMA staff and students had the pleasure to receive the visit of professors and students from CCSDD Center for Constitutional Studies and Democratic Development, a research partnership between the Faculty of Law of theUniversity of Bologna and the Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Bologna (SAIS Europe).

Međunarodna konferencija „Rod, religije i društvo“

Ambasada Francuske i Francuski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Centrom za interdisciplinarne studije organiziraju međunarodnu konferenciju „Rod, religije i društvo“ koja će se održati 3. i 4. decembra 2013. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo).

Odbrana završnog rada kandidata ADMIRA LOGE

MASTER STUDIJ

„UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

 

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ADMIRA LOGE na temu“Podrška razvoju industrije regije Hercegovina inovacionom politikom„održat će se 11.12.2013. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati. 

Erasmus Mundus info dani

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će se u skladu s tim 4. decembra od 10,00 do 15,00 sati održati centralni info dan u prostorijama Rektorata uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje ANE MARKOVIĆ

POSTDIPLOMSKI STUDIJ „RELIGIJSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne studije, 27.12.2013. godine u 10,00 sati, održat će se odbrana magistarskog rada kandidatkinje ANE MARKOVIĆ na temu:

“ Politics of the Bible translation in BCSM”

Odbrana magistarskog rada je javna. Rad se može pogledati u Centru za interdisciplinarne studije (Zmaja od Bosne 8, Kampus).   

Syndicate content